top of page

Privacy & cookie policy

Privacy policy en gegevensbescherming
Gegevensbescherming is een grote prioriteit voor ons. Wij zijn niet de eigenaar van jouw persoonlijke data. We verwerken je gegevens in lijn met de Algemene Gegevensverordening (AVG) die van kracht is gegaan op 25 mei 2018. In onderstaande verklaring willen we je graag informeren over de gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken, hoe we dat doen en waarom. Tenslotte willen we je ook informeren over je rechten.
 
Welke persoonlijke gegevens verwerken we?
Persoonlijke gegevens wil zeggen: elke informatie die verband houdt met een geïdentificeerd of identificeerbaar individu. Een identificeerbaar persoon is iemand die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, met name via een identificatienummer (bvb. een rijksregisternummer), of één of meerdere factoren die specifiek eigen zijn aan zijn/haar fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit (bvb. naam en voornaam, geboortedatum, biometrische gegevens, vingerafdrukken, dna…).


Door onze diensten te gebruiken, sta je ons toe om de volgende persoonlijke gegevens te verzamelen die jij ons verstrekt: naam, geslacht, e-mailadres, mobiel of vast telefoonnummer, fysiek adres, btw-nummer indien van toepassing, foto’s of video-opnames gemaakt tijdens de trainingen waaraan je deelneemt, getuigenissen geschreven door jou over de trainingen waaraan je deelneemt.
 

Je naam en e-mailadres hebben we standaard nodig om onze diensten te kunnen aanbieden. We hebben ze nodig om je te kunnen contacteren met informatie over de trainingen waarvoor je je hebt ingeschreven. Je telefoonnummer kan gebruikt worden om je te contacteren met dringende informatie over de training waarvoor je je inschreef, of om met je in contact te blijven tijdens de training om praktische redenen.
 

Je fysiek adres (inclusief land van verblijf) en btw-nummer hebben we nodig om onze diensten aan je te kunnen factureren.
Voor publiek gebruik van foto’s, video-opnames en getuigenissen op eender welke van onze websites vragen we altijd eerst expliciet je toestemming.
 
Hoe we je persoonlijke gegevens verzamelen
Persoonlijke gegevens worden enkel verzameld op het moment wanneer jij je inschrijft voor een training, je inschrijft voor een online test of enquête, je een van onze informatie-avonden of workshops bijwoont, of je inschrijft voor eender welke van onze nieuwsbrieven.
 
Al deze vormen van registratie of inschrijving kunnen online gebeuren via onze website, via een online registratie met Eventzilla, via een e-mail die jij stuurt om je registratie of aanwezigheid te bevestigen, of als je je e-mailadres opgeeft op een aanwezigheidslijst wanneer je een van onze events bezoekt.


We zullen nooit welke persoonlijke gegevens dan ook aankopen van derden voor welk doel dan ook, noch verkopen we enige persoonlijke gegevens aan derden voor welk doel dan ook zonder jouw expliciete toestemming.
 
Hoe we je persoonlijke gegevens opslaan, beschermen, verwerken en delen, en op welke gronden
Creative Consciousness Belgium optreedt als gegevensbeheerder voor de hierboven vermelde persoonlijke gegevens.

Onze gegevens:
The Lighthouse
Sint-Hubertusplein 18  bus /0101
3500 Hasselt
BE0639.837.437
www.the-lighthouse.be
 
Gegevensbeheerders voor The Lighthouse:
Nathalie Willems (eigenaar)
+32 478 47 00 38
nathalie@the-lighthouse.be

Sarah Pierreux (onderaannemer in opdracht van The Lighthouse)
+32 471 24 75 13
sarah@the-lighthouse.be
 
Om de data die we verzamelen zoals hierboven uitgelegd op te slaan en te verwerken, gebruiken we de online database Ontraport. Dit functioneert ook als e-mailsysteem om je registratie- en deelnemersinformatie te verzenden voor de trainingen waarvoor je je inschrijft, en om nieuwsbrieven te versturen rond onze aankomende events en trainingen. De servers van Ontraport bevinden zich buiten de EU, en zijn compliant met de EU gegevensbeschermingsvereisten die worden geformuleerd in de AVG wet via expliciete certificatie met het Privacy Shield Program. Deze certificatie kan je hier raadplegen. De Ontraport omgeving is verzekerd en alle persoonlijke gegevens die wij erin bewaren zijn enkel toegankelijk voor vertegenwoordigers van Creative Consciousness, niet door derden.

Alle persoonlijke gegevens die we opslaan worden enkel gebruikt om je te contacteren en te informeren in verband met trainingen of events waarvoor je je expliciet hebt opgegeven. Dit houdt in dat we je deelnemersinformatie en vragen rond de praktische regeling van je verblijf toesturen, je contactlijsten toesturen van deelnemers van trainingen waaraan je hebt deelgenomen, dat we je feedback vragen en je facturen toesturen.

We gebruiken je e-mailadres om je via nieuwbsrieven te informeren over onze aanbiedingen. Al onze nieuwsbrieven worden door ons opgesteld en verstuurd, hierbij zijn geen derden betrokken en je gegevens worden met niemand anders gedeeld. Je kan je aanmelding voor onze nieuwsbrieven op eender welk moment stopzetten door gebruik te maken van de gepersonaliseerde aanmeldingspagina waarvoor je een link vindt onderin elke nieuwsbrief die je van ons ontvangt. Het is ook mogelijk om onze op de hoogte te brengen van eender welke verandering die je wenst aan te brengen aan je aanmelding, of om je uit te schrijven, door een e-mail te versturen naar welcome@the-lighthouse.be. Geen enkele van je persoonlijke gegevens die werden verzameld doorheen het registratieproces voor onze nieuwsbrieven wordt verkocht aan of gedeeld met derden.
 
Cookies, tracking & andere technologieën
Onze website www.the-lighthouse.be gebruikt cookies die tot doel hebben onze website optimaal te doen functioneren. Ze verzamelen sommige informatie automatisch vanaf het toestel dat je gebruikt om de website te bezoeken. Deze informatie kan bestaan uit gegevens zoals je locatie, het besturingssysteem van je toestel, je service provider en browser informatie, je Internet Protocol adres, de website die je naar ons doorverwees, datum en tijdstip van je bezoek, je gebruik en activiteit terwijl je onze website bezocht en andere gelijkaardige gegevens en informatie die gebruikt worden om optimale performantie en veiligheid van onze website te ondersteunen, of die noodzakelijk zijn om over te beschikken in het geval van een cyber attack op onze systemen.
Onze website maakt gebruik van Google analytics om de performantie, het verkeer en het gebruik van onze website te analyseren. In die hoedanigheid treedt Google op als gegevensverwerker. Wij hebben dan ook een gegevensverwerkingsovereenkomst met hen om een veilige behandeling van alle data te verzekeren. Google is ook gecertificeerd met het Privacy Shield Program. Die certificatie kan je hier raadplegen. We delen geen enkele van je gegevens met Google voor het optimaliseren van hun producten en diensten, voor bench marking, voor het oplossen van technische problemen of om hun marketing te verbeteren. IP adressen worden geanonimiseerd van zodra dat technisch mogelijk is (zonder het verstoren van website functionaliteiten en voor het opslaan of verwerken van activiteiten).

Wanneer we je trainingsinformatie, nieuwsbrieven of enige andere vorm van communicatie toesturen vanuit onze Ontraport database en e-mailingsysteem, doen we dat rechtstreeks naar jouw e-mailadres, en daarin wordt automatisch informatie gelogd en opgeslagen over hoe en wanneer onze e-mail werd ontvangen en geopend, en op welke links er is geklikt. Deze informatie wordt enkel gebruikt om onze diensten te analyseren en optimaliseren wat betreft de effectiviteit van onze communicatie. Ons doel is hier om onze content interessanter te maken voor jou als ontvanger.
 
Privacy policy updates
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy op eender welk moment te updaten, dus raadpleeg hem regelmatig. Veranderingen en verklaringen zullen met onmiddellijke ingang toegepast worden op de website. Wanneer we materiële veranderingen aan deze policy updaten, zullen we je hier op de hoogte brengen dat er een update beschikbaar is, zodat je op de hoogte blijft van welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en in welke omstandigheden (indien van toepassing) we ze gebruiken en/of vrijgeven.
 
Jouw rechten
Je hebt het recht om op eender welk moment de persoonlijke gegevens te raadplegen die betrekking hebben op jou. We maken ze beschikbaar volgens jouw aanvraag die je per e-mail kan versturen naar welcome@the-lighthouse.be.
Je hebt het recht om ons te verzoeken eender welke van je persoonlijke gegevens aan te vullen of te veranderen, en je hebt het recht ons te verzoeken om je gegevens uit onze database te wissen (‘right to be forgotten’). Dit kan je doen door ons een verzoek te sturen per e-mail naar
welcome@the-lighthouse.be.
Wij houden je persoonlijke gegevens opgeslagen zolang je ons niet verzoekt ze te verwijderen uit onze database.

bottom of page