top of page

Annuleringsvoorwaarden

DEFINITIES
The Lighthouse: THE LIGHTHOUSE GCV met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Sint-Hubertusplein 18, bus 1.01, en met ondernemingsnummer 0639.837.437.


Deelnemer: de natuurlijke persoon of onderneming die zichzelf of de onderneming inschrijft voor de Activiteit.
 

Activiteit: de cursussen, workshops, trainingen, coach trainingen, opleidingen en events georganiseerd door de The Lighthouse.
ANNULERING EN VERPLAATSING ACTIVITEIT DOOR DEELNEMER
De Deelnemer kan, zonder motivering, tot 60 dagen vooraf aan de Activiteit het Contract met The Lighthouse, dat op afstand werd gesloten, herroepen. De Deelnemer moet zijn beslissing via het modelformulier op de website of op een andere ondubbelzinnige manier aan The Lighthouse bekendmaken, en dit vooraf aan de ingang van de 60 kalenderdagen vooraf aan de Activiteit, naar The Lighthouse hebben verzonden. De bewijslast m.b.t. herroepingsrecht rust bij de Deelnemer. Indien de Deelnemer het modelformulier elektronisch invult, bevestigt The Lighthouse de ontvangst hiervan.

 Bij annulering tot 60 dagen voor daadwerkelijke aanvang van de Activiteit wordt een bedrag van €75 aan administratie- & annuleringskosten aangerekend. Indien de Deelnemer later dan 60 dagen en eerder dan 30 dagen voor aanvang van de training annuleert, is de helft van de prijs verschuldigd. Indien de deelnemer binnen de 30 dagen voor daadwerkelijke aanvang van de Activiteit annuleert, is de volledige prijs verschuldigd.

De Deelnemer die gebruik maakt van de KMO-portefeuille kan ten allen tijde kosteloos de deelname annuleren, waarna de volledige inschrijvingsprijs wordt terugbetaald.
De Deelnemer kan een Activiteit, geboekt in pakketvorm, éénmalig kosteloos verplaatsen (qua datum). Dit indien een aanvraag tot wijziging van een pakket ingediend wordt op minstens 30 dagen voor aanvang van de eerstvolgende Activiteit uit het pakket.


De Deelnemers die een Activiteit hebben aangevat, doch vervroegd zijn gestopt, om welke reden ook, hebben geen recht op terugbetaling en zijn gehouden om, indien het volledige inschrijvingsgeld nog niet zou zijn gestort, het resterende bedrag integraal te voldoen.
Een kennisgeving van annulering of verplaatsing dient steeds via e-mail te gebeuren aan: welcome@the-lighthouse.be.


Wanneer de Deelnemer echter een nieuwe deelnemer aanbrengt ter vervanging van eigen deelname, kan deze wijziging kosteloos gebeuren tot 3 dagen voorafgaand aan de start van de Activiteit.
ANNULERING EN VERPLAATSING ACTIVITEIT DOOR THE LIGHTHOUSE
The Lighthouse kan kosteloos een Activiteit annuleren indien de annulering dient te gebeuren omwille van onbeschikbaarheid van docent(en), opleidingsruimte of onvoldoende deelname, en mits terugbetaling van het inschrijvingsgeld.


The Lighthouse kan een Activiteit, om welke reden dan ook, kosteloos verplaatsen naar een latere (start)datum. De Deelnemer kan de Activiteit dan kosteloos annuleren of verplaatsen, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen 72 uur na kennisgeving van de verplaatsing door The Lighthouse.


Indien The Lighthouse een Activiteit(sdag) niet kan uitvoeren wegens overmacht, heeft The Lighthouse het recht de Activiteit(sdag) kosteloos te annuleren. Overmacht houdt o.a. in: natuurfenomenen, pandemieën, overheidsmaatregelen, ernstige ziekte of overlijden van een docent.
FORMULIER VAN HERROEPING
Elke annulering dient steeds per mail te gebeuren met gebruikmaking van een formulier van herroeping. Dit kan je aanvragen via mail.
 Contactpersoon: sarah@the-lighthouse.be 
Een annulering of verplaatsing is pas officieel na schriftelijke bevestiging (via mail) van de organisator.

bottom of page